Bài đăng nổi bật


Tóm tắt đào tạo


Java là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến và có lịch sử khá lâu đời. Java là ngôn ngữ đa nền tảng, và có thể giúp bạn phát triển các ứng dụng từ web app, desktop cho tới mobile và hơn thế nữa. 
Khoá học này sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức cơ bản về Java, tạo nền tảng giúp bạn phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Bạn nên biết gì?


Hướng dẫn java miễn phí này được thiết kế cho người mới bắt đầu. Nên nếu bạn chưa biết gì về bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng hoàn toàn có thể yên tâm học. 

Nội dung

Lưu ý: Các bạn click vào chữ Hướng dẫn để chuyển tới bài viết liên quan tới chủ đề. 

Môi trường và công cụ lập trình Java
 Hướng dẫnGiới thiệu về nền tảng và môi trường lập trình Java
 Hướng dẫnMáy ảo Java
 Hướng dẫnTải và cài đặt Java 
 Hướng dẫnTải và cài đặt Java trong Linux (Ubuntu)
 Hướng dẫnCài đặt IDE Netbean/IntellJ-IDEA
 Hướng dẫnThực hành: Tạo chương trình Java đầu tiên với Netbean
 Hướng dẫnThực hành: Tạo chương trình Java đầu tiên và chạy với javac
 Hướng dẫnTìm hiểu về Git để lưu trữ mã nguồn
 Hướng dẫnBài tập: Viết chương trình in ra thông tin học viên
 Hướng dẫnBài tập: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
 Hướng dẫnBài tập tổng hợp
Biến, kiểu dữ liệu và toán tử
 Hướng dẫnBiến và cách sử dụng
 Hướng dẫnCác kiểu dữ liệu nguyên thuỷ
 Hướng dẫnToán tử số học, so sánh, tăng (++), giảm (--)
 Câu hỏiSử dụng toán tử ?: để làm gì?
 Hướng dẫnBài tập tổng hợp
Cấu trúc điều khiển
 Hướng dẫnCấu trúc điều kiện: Lệnh if-else
 Hướng dẫnCấu trúc điều kiện: Lệnh switch-case
 Câu hỏiSo sánh sự khác nhau giữa if và switch-case?
 Hướng dẫnCấu trúc lặp: Lệnh while
 Hướng dẫnCấu trúc lặp: Lệnh for
 Hướng dẫnCấu trúc lặp: Lệnh do-while
 Câu hỏiPhân biệt while, for, do-while?
 Hướng dẫnTừ khoá break, continue
 Hướng dẫnBài tập về cấu trúc điều kiện
 Hướng dẫnBài tập về cấu trúc lặp
Phương thức
 Hướng dẫnPhương thức và cách sử dụng
 Hướng dẫnTruyền tham chiếu và tham trị
 Câu hỏiĐể tạo phương thức cần xác định các yếu tố nào?
 Hướng dẫnQuy tắc khi viết mã lệnh trong lập trình
 Hướng dẫnBài tập về xây dựng phương thức
Mảng và ArrayList
 Hướng dẫnMảng và cách sử dụng
 Hướng dẫnDuyệt mảng với vòng lặp for/foreach
 Hướng dẫnPhương thức forEach()
 Hướng dẫnThao tác cơ bản với mảng: Thêm/Sửa/Xoá phần tử trên mảng
 Hướng dẫnSắp xếp mảng
 Hướng dẫnSử dụng ArrayList
 Hướng dẫnCách tạo mảng đối tượng trong Java
 Hướng dẫnBài tập về mảng phần 1
 Hướng dẫnBài tập về mảng phần 2
 Hướng dẫnBài tập về ArrayList

Đối tượng và lớp
 Hướng dẫnCác khái niệm trong OOP
 Hướng dẫnTrừu tượng dữ liệu trong OOP là gì?
 Hướng dẫnĐóng gói dữ liệu trong OOP là gì?
 Hướng dẫnPhương thức khởi tạo
 Hướng dẫnTạo lớp và đối tượng
 Hướng dẫnBiến tham chiếu
 Hướng dẫnGiao tiếp giữa hai đối tượng
 Hướng dẫnTừ khoá "this"
 Hướng dẫnĐối số dòng lệnh
 Hướng dẫnBài tập xây dựng lớp Student
 Hướng dẫnBài tập tổng hợp
Chuỗi và các phương thức 
 Hướng dẫnChuỗi và những thứ cần biết về chuỗi
 Hướng dẫnPhương thức length()
 Hướng dẫnPhương thức indexOf()
 Hướng dẫnPhương thức charAt()
 Hướng dẫnPhương thức compareTo()
 Hướng dẫnPhương thức endWith()
 Hướng dẫnPhương thức replace(), replaceFirst() và replaceAll()
 Hướng dẫnPhương thức toLowerCase() và toUpperCase()
 Hướng dẫnChuyển chuỗi thành số và ngược lại
 Hướng dẫnPhương thức contains()
Xử lý ngoại lệ
 Hướng dẫnXử lý ngoại lệ với try-catch
 Hướng dẫnNgoại lệ do người dùng tự định nghĩa
 Hướng dẫnDebug ứng dụng
 Hướng dẫnThu gom rác (Garbage Collection)
 Hướng dẫnStack và Heap
Kế thừa trong Java
 Hướng dẫnKế thừa trong Java với ví dụ
 Hướng dẫnTừ khoá "super"
 Hướng dẫnSơ đồ lớp
 Hướng dẫnPackage trong Java
 Hướng dẫnBổ từ truy xuất: private, public, protected, default
 Hướng dẫnCài đặt lớp với sơ đồ lớp cho trước
Anonymous Class, Từ khoá static, Từ khoá final và các chủ đề mở rộng
 Hướng dẫnLớp nạc danh
 Hướng dẫnTừ khoá static
 Hướng dẫnTừ khoá final
 Hướng dẫnCách tạo số ngẫu nhiên
 Hướng dẫnCách sử dụng lớp Date
 Hướng dẫnCắt chuỗi
 Hướng dẫnChuyển từ kiểu dữ liệu char sang String và ngược lại
 Hướng dẫnĐệ quy
 Hướng dẫnSắp xếp trong Java với các thuật toán cơ bản
 Hướng dẫnTìm kiếm tuyến tính và nhị phân
 Hướng dẫnSắp xếp đối tượng trong Java với Comparable và Comparator
Project
 Hướng dẫnProject 01: Thiết kế và cài đặt ứng dụng quản lý nhân viên theo phòng ban
 Hướng dẫnProject 02: Thiết kế và cài đặt ứng dụng quản lý sách
 Hướng dẫnProject 03: Thiết kế và cài đặt ứng dụng quản lý món ăn
 Hướng dẫnProject 04: Thiết kế và cài đặt game tic tac toe
 Hướng dẫnProject 05: Thiết kế và cài đặt game dò mìn
 Hướng dẫnCâu hỏi phỏng vấn Java
CodeLean.vn
Nhóm trao đổi và thảo luận trên facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn