Bài đăng nổi bật

Trong phần này hướng dẫn các bạn cài đặt IDE để thực thi chương trình Java Application. Bạn có thể chọn IDE là Netbean hoặc IntellJ-Idea.

1. Cài đặt IDE Netbean


Truy cập vào link: https://netbeans.org/downloads/8.0.2/

Tải bản phù hợp với hệ điều hành về. Chọn JavaSE để cài đặt nếu bạn chỉ sử dụng cho Java Application, nếu sử dụng Web thì bạn cần chọn Java EE hoặc chọn All.


Lưu ý: Trong phiên bản Netbean đã gồm các JDK. Nếu bạn dùng các phiên bản khác lưu ý xem đã có JDK trong đó chưa? nếu chưa có cần cài đặt JDK trước.

2. Cài đặt IDE IntellJ-Idea


Truy cập vào link: https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=mac

Tải phiên bản Community về. Tuy nhiên bạn cần đăng ký tài khoản.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn