Bài đăng nổi bật

 Khi gặp sự cố trong việc khởi động máy chủ web vì cổng 8080 đã được sử dụng, bạn có thể làm theo các bước sau để khắc phục vấn đề: 1. Xác định tiến trình đang sử dụng cổng 8080: Mở cửa sổ dòng lệnh hoặc terminal và thực hiện lệnh sau:

  • Trên Windows: netstat -ano | findstr :8080
  • Trên Unix/Linux: sudo lsof -i :8080

  Điều này sẽ hiển thị ID tiến trình (PID) của chương trình đang sử dụng cổng 8080.

 2. Kết thúc tiến trình: Dựa trên kết quả từ bước trước, bạn cần kết thúc tiến trình đang sử dụng cổng 8080. Cách thực hiện khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn:

  • Trên Windows: Mở Task Manager (Ctrl+Shift+Esc), chuyển đến tab "Processes", nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và chọn "Select Columns", sau đó bật "PID (Process Identifier)". Tiếp theo, tìm tiến trình có PID tương ứng và nhấp "End Process" hoặc "End Task" để kết thúc nó.
  • Trên Unix/Linux: Sử dụng lệnh sau để kết thúc tiến trình có PID đã xác định:
   sudo kill <PID>
   Thay thế <PID> bằng ID tiến trình thực tế.
 3. Thử khởi động lại máy chủ web: Sau khi tiến trình xung đột đã được kết thúc, hãy thử khởi động lại máy chủ web. Bây giờ nó nên có thể gắn kết vào cổng 8080 thành công.

Nếu bạn phát hiện rằng vấn đề vẫn còn tồn tại sau khi thực hiện các bước này, có thể có một chương trình hoặc dịch vụ khác tự động khởi động và sử dụng cổng 8080. Trong trường hợp đó, bạn cần điều tra sâu hơn và xác định chương trình nào gây xung đột, sau đó cấu hình lại để sử dụng một cổng khác hoặc tắt nó nếu không cần thiết.

Lưu ý: Đảm bảo việc kết thúc một tiến trình sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống của bạn. Nếu bạn không chắc về một tiến trình nào đó, nên tìm hi

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn