Bài đăng nổi bật

 Tạo website đơn giản với html css 

Vận dụng khái niệm box model 

Tài nguyên download ở đây ;) 

Kết quả sau khi code 


Bạn tạo khung HTML trước 


Sau đó viết CSS (ở đây có 1 file nên tôi dùng internal css) Code xong thì bạn nghe giảng tại đây :D 

BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY https://www.youtube.com/watch?v=WMuZZuVGpqg

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn