Bài đăng nổi bật


Project - Đặt món ăn 
Làm chương trình quản lý việc đặt món ăn 
Chức năng chính bao gồm:
  1. Hiển thị món ăn 
  2. Đặt món ăn (thêm món ăn vào danh sách đặt): tên món số lượng
  3. Hiển thị hoá đơn (danh cách món + tổng tiền) 
  4. Xoá món ăn đã đặt 
  5. Thay đổi số lượng món đã đặt  
Lưu ý: 
  • Thông tin món ăn gồm: tên món ăn, giá tiền, hình ảnh v.v.
  • Thông tin đặt món gồm: tên món ăn đặt, giá tiền, hình ảnh, số lượng, ngày đặt v.v.

CodeLean.vn
Nhóm trao đổi và thảo luận trên facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn