Bài đăng nổi bật


Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 cạnh của hình chữ nhật. Tính và xuất chu vi, diện tích và cạnh nhỏ của hình chữ nhật.
Gợi ý:
  • Chu vi = (dai + rong)*2
  • Diện tích = dai * rong
  • Cạnh nhỏ nhất = Math.min(dai, rong)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn