Bài đăng nổi bật

Bước 1: Tạo project với tên FirstJavaProgram

Mở netbean chọn vào menu File chọn NewProject
Chọn Java Application và click vào nút Next
Gõ tên dự án vào mục Project Name: FirstJavaProgram.
Có thể xác định lại thư mục lưu project ở mục Project Location.
Lưu ý: Khi chọn Create Main Class thì hệ thống tự động sinh ra một lớp có tên là FirstJavaProgram với phương thức main có sẵn.
Sau khi click vào nút Finish một project sẽ được tạo với cấu trúc như sau
Trong đó:
firstjavaprogram là package (giống như thư mục) chứa các file Java. Nếu một project của java không có package nào thì các file trong đó sẽ nằm ở thư mục mặc định, tức file FirstJavaProgram sẽ nằm ở thư mục src.


FirstJavaProgram.java là file Java được tạo nằm trong package firstjavaprogram
Libraries: là thư mục chứa các thư viện có sẵn hoặc được import trong quá trình thực thi ứng dụng. Ở đây jdk 1.8 mặc định đang được sử dụng khi bạn tạo project mới trong netbean, bạn có thể thay đổi lại các phiên bản jdk mới hơn.
Trong lớp FirstJavaProgram chứa phương thức main. Phương thức này để điều khiển toàn bộ hoạt động trong một chương trình java.

Bước 2: Thực hiện viết mã lệnh

Viết lệnh: System.out.println("This is the first java program!"); vào phương thức main
package firstjavaprogram;
/**
 *
 * @author codelean
 */
public class FirstJavaProgram {
    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        System.out.println("This is the first java program!");
    }
}

Bước 3: Chạy chương trình 

Đ chạy chương trình click vào nút đ chạy. Kết qu hin thị  bên dưới 
Tuy nhiên cách thực thi trên khiến chúng ta không hiu chương trình Java hoạt động thế nào. Làm thế nào đ hiu được từng bước đi ca chương trình. 

Bước 4: Chạy chương trình dưới dạng Debug

Tr chuột tới dòng 17 đặt breakpoint vào đó

Click phi chuột vào trình soạn tho chọn Debug file
 
Sau khi trình debug được gọi chúng ta thy chương trình sẽ chạy vào phương thức main, sau đó chạy đến lệnh System.out.print

Đ chạy tiếp click vào Step over (F8) chúng ta sẽ thy chương trình chạy đến lệnh tiếp theo.

Cứ như thế mỗi lần chạy qua một lệnh chúng ta lại nhấn Step Over và quan sát kết quả bên dưới.

Với cách thực hiện debug này sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cách hoạt động của một chương trình Java.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn