Bài đăng nổi bật

Tại sao cần học Git


Git là một cách thức để lưu trữ mã nguồn và hỗ trợ cộng tác trong quá trình phát triển một dự án.

Hãy tưởng tượng bin và bốp cùng tham gia phát triển một dự án. Họ lưu trữ mã nguồn của dự án ở đâu? Làm thế nào để học cộng tác với nhau? Làm thế nào để học chia sẻ chung một bộ mã nguồn?

Git có thể giúp bin và bốp trong trường hợp này.!

Kiến thức học được


Sử dụng git để quản lý mã nguồn và cộng tác trong quá trình phát triển dự án. 

Nội dung

Git căn bản

 Hướng dẫnTổng quan về Git
 Hướng dẫnCài đặt Git
 Hướng dẫnCác bước làm việc cơ bản với Git
 Hướng dẫnCài đặt SSH
 Hướng dẫnClone dự án từ Git
 Hướng dẫnCác lệnh làm việc với Git 

Git nâng cao

 Hướng dẫnThao tác trên branch
 Hướng dẫnThao tác remote repository
 Hướng dẫnMerge lịch sử thay đổi
 Hướng dẫnGiải quyết xung đột bằng merge
 Hướng dẫnThay đổi commit
 Hướng dẫn
 Hướng dẫn
 Hướng dẫn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn