Bài đăng nổi bật

Trong phần này hướng dẫn các bạn cài đặt SSH để làm việc với Git.

Bước 1: Mở Terminal (trên Mac) hoặc Command (trên Win)
Bước 2: Tạo cặp public/private key cho SSH bằng cách sử dụng lệnh ssh-keygen cái có sẵn trên tất cả các hệ điều hành
Gõ hoặc copy lệnh sau
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
Với: your_email@example.com: địa chỉ email mà bạn đăng ký lúc tạo tài khoản Git


> Generating public/private rsa key pair.
> Enter a file in which to save the key (/Users/you/.ssh/id_rsa): [Press enter]
> Enter passphrase (empty for no passphrase): [Type a passphrase]
> Enter same passphrase again: [Type passphrase again]
Với lệnh trên hệ thống tạo ra file id_rsa và id_rsa. Chúng ta cần copy nội dung file id_rsa.pub
Bước 3: Lấy thông tin file id_rsa.pub bằng cách gõ lệnh
cat ~/.ssh/id_rsa.pub


Copy nội dung file này và dán lên phần setting trên git
Bước 4: Truy cập vào phần setting trên Git


Chọn mục SSH and GPG keys


Chọn mục New SSH keyCopy nội dung file id_rsa.pub vào mục key và click vào Add SSH key.

CodeLean.vn

Nhóm trao đổi và thảo luận trên facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn