Bài đăng nổi bật

Trong phần này sẽ trình bày với các bạn về sử dụng các lệnh cơ bản với Git 

Bước 1: Tải và cài đặt git tại: https://git-scm.com/ 
Bước 2: Đăng ký tài khoản tại: https://github.com/


Bước 3: Sau khi đăng ký và xác nhận tài khoản thành công, các bạn ấn vào Sign In để đăng nhập tài khoản vừa tạo.


Đây là màn hình sau khi đăng nhập


Bước 4: Click vào dấu + và chọn New repository để tạo ra một repository mới

Bước 5: Nhập vào tên repository bạn cần tạo

Trong đó
  • Repository name là tên của dự án của bạn.
  • Description: miêu tả project của bạn, miên tả này có thể có hoặc không
  • Trạng thái của project là Public hay Private. Ở github thì rivate phải là tài khoản Pro mới thiết đặt được.Sau đó các bạn ấn vào Create repository để tạo nơi lưu trữ.

Tiếp đến thì Github sẽ cho các bạn một số chỉ dẫn để thiết lập đến git, nếu bạn không chọn mục Initialize this repository with a README.


Bước 7: Tạo Local Repository và kết nối với Remote Repository vừa tạo ở trên
Mở cửa sổ Terminal (trên Mac) hoặc Command (trên Win).
Tạo thư mục mới trên máy tính của mình và đặt tên bất kỳ, trong ví dụ này là simple-repository giống với tên của remote repository.


Chuyển terminal đến thư mục simple-repository vừa tạo và sử dụng lệnh git init để khởi tạo local repository mới


Bước 8: Sử dụng lệnh git remote add origin để kết nối tới Remote Repository (chú ý sử dụng dúng đường dẫn của Repository mà bạn vừa tạo.


Như vậy là Local Repository và Remote Repository đã được liên kết với nhau. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu làm việc trên dự án của mình.
Bước 9: Trong thư mục simple-repository, tạo file mới tên là readme.txt.
Đây là file dùng để chứa mô tả về dự án này, hầu hết tất cả các Repository đều có file này để giới thiệu cho người khác biết về mục đích của dự án. Chúng ta có thể viết một nội dung bất kỳ vào file này.


Sử dụng câu lệnh git add để đưa file readme.txt vào trong chỉ mục của Git.
git add readme.txt


Bước 10: Sử dụng câu lệnh git commit để lưu lại các thay đổi.


Trong câu lệnh trên, tuỳ chọn -m được sử dụng để ghi một “message” đánh dấu cho thay đổi vừa rồi. Nó giải thích rằng chúng ta vừa thêm một file readme.txt mới. Chúng ta cần ghi các thông điệp có ý nghĩa để dễ dàng cho việc hiểu và cộng tác nhóm sau này.
Bước 11: Sử dụng câu lệnh git push để đẩy các thay đổi ở Local Repository lên trên Remote Repository.
git push -u origin master


Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một luồng làm việc cơ bản với GitHub. Local Repository và Remote Repository đã được đồng bộ với nhau.
Quay lại trang dự án ở trên GitHub thì chúng ta sẽ thấy một giao diện như sau:

Hãy lặp lại các bước từ 7 đến 11 để tạo các file mới. 
Lưu ý: Để push được dữ liệu lên repository cần cấu hình HTTPs hoặc SSH. Hãy xem cấu hình SSH tại đây.
CodeLean.vn
Nhóm trao đổi và thảo luận trên facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn