Bài đăng nổi bật

Tại sao cần học lập trình C


C là ngôn ngữ lập trình ban đầu được phát triển và hỗ trợ bởi hệ điều hành Unix. Nó là một ngôn ngữ cấp thấp và mạnh mẹ. Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ có mục đích chung, liên quan chặt chẽ đến cách máy tính hoạt động. Hiểu cách hoạt động của bộ nhớ máy tính là một khía cạnh quan trọng của ngôn ngữ lập trình C.

C là một ngôn ngữ tuyệt vời để thể hiện ý tưởng chung trong lập trình theo cách mà hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái. 

Nếu bạn biết về lập trình C bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào khi chuyển sang ngôn ngữ khác.

Bạn nên biết điều gì


Hướng dẫn lập trình cơ bản C này được thiết kế cho người mới bắt đầu. Nên nếu bạn chưa biết gì về bất cức ngôn ngữ lập trình nào cũng hoàn toàn có thể yên tập học. 

Nội dung

Nhập môn lập trình căn bản
 Hướng dẫnPhân biệt sự khác nhau giữa câu lệnh, chương trình và phần mềm
 Hướng dẫnKhái niệm thuật toán và cách biểu diễn thuật toán 
 Hướng dẫnLịch sử ngôn ngữ C 
 Hướng dẫnCấu trúc chương trình C 
 Hướng dẫnCài đặt công cụ để thực thi chương trình C 
 Hướng dẫnViết chương trình C đầu tiên với Netbean IDE
 Hướng dẫnChương trình in ra giá trị một số nguyên
 Hướng dẫnChương trình tính tích hai số nguyên
 Hướng dẫnChương trình tính tổng hai số nguyên
 Hướng dẫnBài tập về vẽ lưu đồ biểu diễn thuật toán
 Hướng dẫnBài tập luyện tập viết chương trình C
Biến, hằng, kiểu dữ liệu và toán tử
 Hướng dẫnKhái niệm biến và hằng
 Hướng dẫnChuyển đổi kiểu dữ liệu 
 Hướng dẫnCác kiểu dữ liệu 
 Hướng dẫnToán tử và biểu thức 
 Hướng dẫnĐộ ưu tiên của các toán tử
 Hướng dẫnNhập/xuất trong C
 Hướng dẫnBài tập về biến, kiểu dữ liệu và toán tử
 Hướng dẫnQuy tắc cần tuân thủ khi viết mã lệnh
Cấu trúc điều kiện
 Hướng dẫnLệnh if
 Hướng dẫnLệnh if-else 
 Hướng dẫnIf lồng nhau  
 Hướng dẫnLệnh switch-case 
 Hướng dẫnVí dụ về cấu trúc điều kiện
 Hướng dẫnBài tập về cấu trúc điều kiện 
 Hướng dẫnCác lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc điều kiện
 Hướng dẫnBài tập
 Hướng dẫnBài tập
 Hướng dẫnBài tập
 Hướng dẫnBài tập
Vòng lặp
 Hướng dẫnLệnh lặp while
 Hướng dẫnLệnh lặp for
 Hướng dẫnLệnh lặp do-while 
 Hướng dẫnLệnh break, continue 
 Hướng dẫnVòng lặp lồng nhau 
 Hướng dẫnVí dụ về vòng lặp 
 Hướng dẫnBài tập về vòng lặp
 Hướng dẫnCác lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc lặp
Mảng
 Hướng dẫnMảng là gì
 Hướng dẫnQuản lý mảng trong C 
 Hướng dẫnMảng chuỗi/ký tự 
 Hướng dẫnMảng hai chiều và chuỗi
 Hướng dẫnVí dụ về mảng
 Hướng dẫnBài tập về mảng
 Hướng dẫnCác lỗi thường gặp khi làm việc với mảng
Hàm
 Hướng dẫnHàm là gì
 Hướng dẫnCách sử dụng hàm
 Hướng dẫnTruyền tham trị, tham chiếu
 Hướng dẫnCác lỗi thường gặp khi làm việc với hàm
 Hướng dẫnVí dụ về hàm
 Hướng dẫnBài tập về hàm
 Hướng dẫnĐệ quy
 Hướng dẫnVí dụ: Hiển thị các số nguyên tố trong khoảng cho trước
 Hướng dẫnVí dụ: Check whether a number can be expressed as the sum of two prime numbers
 Hướng dẫnVí dụ: Tính tổng các số tự nhiên sử dụng đệ quy
 Hướng dẫnVí dụ: Tính giai thừa của một số sử dụng đệ quy
Chuỗi
 Hướng dẫnBiến chuỗi và hằng chuỗi
 Hướng dẫnCác thao tác nhập/xuất chuỗi 
 Hướng dẫnTruyền chuỗi vào hàm 
 Hướng dẫnVí dụ về chuỗi
 Hướng dẫnBài tập về chuỗi
Pointer
 Hướng dẫnHiểu về con trỏ và cách sử dụng
 Hướng dẫnVí dụ về con trỏ
 Hướng dẫnBài tập về con trỏ
Struct
 Hướng dẫnCấu trúc là gì
 Hướng dẫnCách sử dụng cấu trúc
 Hướng dẫnTruyền cấu trúc vào hàm 
 Hướng dẫnVí dụ về cấu trúc
 Hướng dẫnBài tập về cấu trúc
CodeLean.vn
Facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn