Bài đăng nổi bật

Mô tả

Tạo ứng dụng thực hiện các chức năng thêm/sửa/xoá/hiển thị/tìm kiếm thông tin khách hàng. Ứng dụng sử dụng:
Thymeleaf để tổ chức giao diện
Spring-JPA để truy xuất dữ liệu

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo project đặt tên là spring-jpa-sample
Bước 2: Cấu trúc project như sau


Trao đổi các vấn đề không hiểu tại: Codelean Comminity 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn