Bài đăng nổi bật

Luyện tập sử dụng pseudo-code và flowchart để mô tả các giải thuật đơn giản 

Bài 1


Viết chương trình in ra tên, tuổi, email và địa chỉ của bạn
Hướng dẫn
Sử dụng hàm printf() thuộc thư viện <stdio.h>

Bài 2
Mô tả thuật toán để chuyển đổi tiền tệ, từ Đô la Mỹ sang Việt Nam Đồng.
Hướng dẫn
Đầu tiên, người dùng nhập số tiền Đô la Mỹ và sau đó tính ra số tiền Việt Nam Đồng tương ứng.
Công thức chuyển đổi: $1 = 23000 VNĐ

Bài 3
Mô tả thuật toán để tính được điểm trung bình của một học sinh.
Đầu tiên, cho phép người dùng nhập điểm của các môn học Vật lý, Hoá học và Sinh học. Sau đó tính điểm trung bình và hiển thị kết quả.
Công thức tính điểm trung bình:
Điểm trung bình = (điểm vật lý + điểm hoá học + điểm sinh học)/3


Trao đổi và chia sẻ tại Facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn