Bài đăng nổi bật

 

Tại sao cần học HTML, CSS


HTML là nền tảng của tất cả các trang Web. Nếu không có HTML, bạn sẽ không thể tổ chức văn bản hoặc thêm hình ảnh hoặc video vào các trang Web của mình. CSS là ngôn ngữ được sử dụng để định kiểu nội dung HTML. 

Trong khoá học thiết kế Web cơ bản này, bạn sẽ học các nguyên tắc cơ bản của cả HTML, CSS để có thể tạo các trang Web hấp dẫn trực quan.

Kiến thức đạt được


Bạn sẽ tìm hiểu tất cả các thẻ HTML phổ biến và các cấu trúc định kiểu để tạo được Website. 

Nội dung

Căn bản về HTML
 Hướng dẫnCấu trúc trang web cơ bản
 Hướng dẫnThẻ HTML và các thuộc tính
 Hướng dẫnChú thích trong HTML 
 Hướng dẫnCác thẻ tiêu đề, đoạn văn bản
 Hướng dẫnTạo bảng trong HTML
 Hướng dẫnThẻ tạo liên kết
 Hướng dẫnThẻ hiển thị hình ảnh
 Hướng dẫnThực hành: Tạo trang Web đơn giản
 Hướng dẫnThực hành: Sử dụng thẻ HTLM cơ bản
 Hướng dẫnBài tập: Tạo trang CV cá nhân
 Hướng dẫnSử dụng thẻ tạo danh sách: ul, ol, li
CSS căn bản
 Hướng dẫnCSS là gì
 Hướng dẫnCú pháp của CSS
 Hướng dẫnChú thích trong CSS
 Hướng dẫnBộ chọn trong CSS 
 Hướng dẫnCác cách sử dụng CSS
 Hướng dẫnBảng trong CSS
 Hướng dẫnĐịnh dạng văn bản với CSS
 Hướng dẫnPhông chữ với CSS
 Hướng dẫnTạo trang CV cá nhân sử dụng CSS
 Hướng dẫnTạo Gallary ảnh 
 Hướng dẫnTạo trang đọc truyện cười

Các thuộc tính CSS về Box
 Hướng dẫnBố cục với CSS - Căn chỉnh theo chiều ngang
 Hướng dẫnBố cục với CSS - Width và max-width
 Hướng dẫnBố cục với CSS - Thuộc tính display
 Hướng dẫnBố cục với CSS - float và clear
 Hướng dẫnBố cục với CSS - inline và block và mô hình hộp
 Hướng dẫnMargin trong CSS
 Hướng dẫnPadding trong CSS
 Hướng dẫnĐường viền trong CSS
 Hướng dẫnVùng bao trong CSS
 Hướng dẫnDanh sách trong CSS
 Hướng dẫnLiên kết trong CSS
HTML Form
 Hướng dẫnTạo biểu mẫu cho trang web
 Hướng dẫnSử dụng input, button, textarea
 Hướng dẫnSử dụng select, option
 Hướng dẫnTạo form order món ăn
 Hướng dẫnTạo form tìm kiếm trên google
 Hướng dẫnTạo form đăng ký
 Hướng dẫnTạo form lấy survey đăng ký khách hàng
 Hướng dẫnTạo trang Login Facebook
Các thẻ HTML5
 Hướng dẫnGiới thiệu về HTML5
 Hướng dẫnCác thẻ trong HTML5
 Hướng dẫnĐiều chỉnh màu nền, ảnh nền
 Hướng dẫnHTML Coding Convention
 Hướng dẫnHTML Media
 Hướng dẫnChèn video
 Hướng dẫnChèn audio
 Hướng dẫnHTML Plug-ins
 Hướng dẫnHTML Youtube
 Hướng dẫnTạo trang Web nghe nhạc mp3
 Hướng dẫnTạo trang Web xem phim hoạt hình
CSS3
 Hướng dẫnGiới thiệu về CSS3
 Hướng dẫnGóc tròn với CSS3
 Hướng dẫnVăn bản với CSS3
 Hướng dẫnPhông chữ với CSS3
 Hướng dẫnAnimation với CSS3
 Hướng dẫnThiết kế Website đúng cách với 5 cuốn sách
 Hướng dẫnGiới thiệu về phân cấp thị giác
Bố cục trang Web
 Hướng dẫnTạo layout với div và css
 Hướng dẫnTạo layout với các thẻ HTML5 & CSS3
 Hướng dẫnThuộc tính position
 Hướng dẫnTạo bố cục với fixed header và fixed footer
 Hướng dẫnTạo menu dọc 
 Hướng dẫnTạo menu ngang 
 Hướng dẫnCSS Media Queries
 Hướng dẫnCSS Image Gallery
 Hướng dẫnCSS Dropdowns
 Hướng dẫnTạo giao diện đơn giản của trang chủ Facebook
 Hướng dẫnTạo trang Web đọc truyện trực tuyến 
Reponsive Web Design
 Hướng dẫnGiới thiệu về Responsive Web Design
 Hướng dẫnRWD Viewport
 Hướng dẫnRWD Grid View 
 Hướng dẫnRWD Media Queries
 Hướng dẫnRWD Images
 Hướng dẫnRWD Videos
 Hướng dẫnRWD Frameworks
 Hướng dẫnRWD Templates
 Hướng dẫnTạo trang Web CV sử dụng Responsive Web Design
 Hướng dẫnTạo trang đọc truyện ngắn sử dụng Responsive Web Design
 Hướng dẫnTạo trang xem phim sử dụng Responsive Web Design
Project
 Hướng dẫnHướng dẫn đưa Web lên Heroku
 Hướng dẫnTạo website từ đầu với Bootstrap
 Hướng dẫnLanding Page
 Hướng dẫnLanding Page
 Hướng dẫnLanding Page
 Hướng dẫnLanding Page
 Hướng dẫnLanding Page
 Hướng dẫnWebsite giới thiệu sản phẩm
 Hướng dẫnWebsite giới thiệu việc làm
 Hướng dẫnWebsite tin tức
 Hướng dẫnWebsite xem phim
CodeLean.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn