Bài đăng nổi bật


CSS3 là chuẩn mới nhất dành cho CSS.
CSS3 là hoàn toàn tương thích ngược với các phiên bản trước đây của CSS.
Phần này sẽ giới thiệu với bạn các tính năng mới trong CSS3!
Mô-đun CSS3
CSS3 được chia thành các "mô-đun". Phiên bản này chứa "các đặc điểm kỹ thuật của CSS trước đây" (đã được chia thành từng phần nhỏ). Ngoài ra, CSS3 bổ sung thêm các mô-đun mới.
Một số mô-đun quan trọng nhất của CSS3 là:
  • Selectors (các bộ chọn)
  • Box Model (mô hình hộp)
  • Background và Border (Nền và đường viền)
  • Image Values và Replaced Content (Các giá trị của hình ảnh và nội dung bị thay thế)
  • Text Effect (Các hiệu ứng văn bản)
  • 2D/3D Transformation (Chuyển đổi với 2D/3D)
  • Animation (Hoạt hình)
  • Bố cục với nhiều cột
  • User Interface (Giao diện người dùng)
Khuyến nghị về CSS3
Hầu hết các mô-đun CSS3 được W3C khuyến nghị sử dụng, và hầu hết các thuộc tính mới trong CSS3 đã hỗ trợ bởi các trình duyệt thế hệ mới.


CodeLean.vn
Nguồn: w3schools.org

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn