Bài đăng nổi bật

Chú thích

Trong quá trình soạn thảo mã HTML, đôi lúc bạn sẽ cần:
  • Ghi một vài câu chú thích nào đó (những câu chú thích này không hiển thị ra màn hình)
  • Hoặc vô hiệu hóa một đoạn mã HTML để kiểm tra sự thực thi của các đoạn mã khác.

Khi đó, chúng ta sẽ đặt những nội dung mà mình muốn chú thích vào bên trong cặp dấu 
<!--  nội dung chú thích được viết ở đây -->
Ví dụ:
<!-- Câu này là chú thích nên KHÔNG được hiển thị --><p>Đoạn này không phải chú thích nên được hiển thị</p>
<!--<p>Đoạn này là chú thích nên KHÔNG được hiển thị</p>-->Các câu chú thích có thể được viết trên nhiều dòng
<!--<p>Câu này là chú thích nên KHÔNG được hiển thị</p><p>Câu này là chú thích nên KHÔNG được hiển thị</p><p>Câu này là chú thích nên KHÔNG được hiển thị</p>--><p>Câu này không phải chú thích nên được hiển thị</p>
Lưu ý: Phải có dấu chấm than (!) ở thẻ mở.

Chú thích dựa theo điều kiện

Chú thích dựa theo điều kiện chỉ làm việc trên trình duyệt Internet Explorer (IE), còn đối với các trình duyệt khác thì chúng sẽ bị bỏ qua.
Chú thích dựa theo điều kiện được hỗ trợ từ phiên bản IE5 trở đi. Bạn có thể sử dụng chúng để đưa ra các hướng dẫn điều kiện cho các phiên bản khác nhau của IE.
Nếu bạn xem ví dụ này bằng trình duyệt IE8 thì trên màn hình sẽ hiển thị dòng chữ "BẠN ĐANG SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT Internet Explorer 8". Còn nếu xem bằng các trình duyệt khác thì sẽ không thấy dòng chữ đó.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<!--[if IE 8]><p>BẠN ĐANG SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT Internet Explorer 8</p><![endif]--></body>
</html>
Nếu bạn xem ví dụ này bằng trình duyệt IE phiên bản cũ hơn 9 thì trên màn hình sẽ hiển thị dòng chữ "BẠN ĐANG SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT Internet Explorer phiên bản cũ hơn 9". Còn nếu xem bằng các trình duyệt khác thì sẽ không thấy dòng chữ đó.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<!--[if lt IE 9]><p>BẠN ĐANG SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT Internet Explorer phiên bản cũ hơn 9</p><![endif]--></body>
</html>
Trình duyệt IE rất hạn chế trong việc hỗ trợ định dạng trang web (bạn thử xem trang webcoban.vn bằng trình duyệt Chrome và IE sẽ dễ dàng nhận thấy sự yếu kém của IE). Dó đó, chúng ta cần phải sử dụng chú thích điều kiện để nhúng các tập tin định dạng dành cho trình duyệt IE. Nếu người dùng đang xem trang web bằng trình duyệt IE thì những tập tin định dạng này sẽ được thực thi giúp trang web hiển thị trên IE được tốt hơn.

 CodeLean.vn
Nguồn: w3school.org

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn