Bài đăng nổi bật

1. Chuẩn bị

Đăng ký tài khoản trên trang Heroku theo link: https://signup.heroku.com/
Đảm bảo trên máy tính của mình đã cài đặt git (Nếu chưa thì vào link sau để cài đặt lên máy: https://git-scm.com/downloads )
→ Sau khi cài xong vào CMD (trên máy Window) hoặc Terminal (trên máy Mac hoăc Ubuntu) và gõ lệnh git --version để kiểm tra, kết quả:

Cài đặt Heroku CLI theo link:  https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli
→ Cài đặt xong kiểm tra bằng CMD hoặc Terminal bằng lệnh: 
heroku --v  và kết quả:


2.  Tạo app trên Heroku

Trên trình duyệt vào trang dashboard của heroku: https://dashboard.heroku.com/apps
Chọn button New và Create new app


Sau đó điền thông tin của web vào ( tên mà minh muốn tạo). Ví dụ ở đây đặt tên: fptaptech. Sau đó nhấn vào Create app


Sau khi tạo xong sẽ có 1 web theo đường dẫn: <tên_app>.herokuapp.com/

3. Đưa các tệp tin của mình lên web trên heroku

Khi đã có app ở bước 2, tức là mình đã có 1 website cho riêng mình trên Heroku. Giờ cần tìm cách đưa các tập tin web mình muốn lên đó. Vì vậy cần dùng heroku cli và git để đưa lên.
Tạo 1 new folder trên máy tính để đồng bộ và kết nối với web trên heroku. Ví dụ ở đây tạo 1 folder tên là FptAptech trên desktop


Giờ chúng ta sẽ trỏ CMD hoặc Terminal vào trong folder này bằng lệnh: cd <đường dẫn trong máy tính>/FptAptech
→ phải đảm bảo có đường dẫn trong CMD hoặc Terminal như hình:


Dùng lệnh sau để login Heroku trên CMD (Terminal):  heroku login
Chương trình sẽ hỏi:   heroku: Press any key to open up the browser to login or q to exit:  → thì nhấn phím bất kỳ để login trên trình duyệt (lưu ý nếu nhấn Q sẽ thoát) nên tốt nhất nhấn phím Enter
Sau khi login trên trình duyệt, CMD hoặc Terminal sẽ hiển thị như sau:


→ Lưu ý: nếu làm lần đầu thì có thể sẽ yêu cầu login trên trình duyệt và có thể bị quá hạn login nên nếu chưa hiển thị như trên ( tài khoản của mình) thì chạy lại lệnh heroku login lần nữa
Chạy lệnh sau để khởi tạo git:   git init
Chạy lệnh sau để đồng bộ folder trên máy mình với web trên heroku:
heroku git:remote -a fptaptech
→ Chú ý:  chỗ fptaptech là tên app, nhớ thay bằng tên app mình đã tạo.
  Sau bước này coi như đã kết nối được web trên heroku với folder trên máy tính.                  
Thêm tệp tin sau vào trong folder trên máy tính < tệp tin index.php đính kèm>
Sau đó thêm 1 file home.html ( có thể cho nội dung bất kỳ) trong thư mục.


Các bước sau sẽ đươc làm đi làm lại nhiều lần mỗi khi có sự thay đổi gì đó trong folder trên máy mình ( nếu muốn đẩy lên lại Heroku)
 git add .
 git commit -am "make it better"
 git push heroku master
Lưu ý là giờ chỉ cần làm trong thư mục trên ở máy tính mình, khi viết thêm tệp tin hoặc chỉnh sửa gì đó, chỉ cần làm 3 lệnh ở trên là được.
Xem lại web của mình vào link mà heroku cung cấp: <tên_app>.herokuapp.com
Ví dụ ở đây là link:  https://fptaptech.herokuapp.com
Ở trên là cách làm sử dụng CMD hoặc Terminal, nếu có sử dụng 1 số tool khác như WebStorm thì ở bước 3, thay vì sử dụng CMD hoặc Terminal, có thể sử dụng ngay chức năng Terminal của tool.
Mở Webstorm và open thư mục vừa tạo
2. Sau đó mở và sử dụng Terminal phía dướiLợi ích của dùng tool này là nó đã trỏ sẵn cho mình vào thư mục, sao đó chỉ việc tạo các tệp tin cần thiết là làm 3 bước để đẩy lên Heroku

CodeLean.vn

Facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn