Bài đăng nổi bật


CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets
CSS mô tả cách các phần tử HTML sẽ hiển thị trên màn hình, trang web, hoặc các phương tiện truyền thông khác.
CSS tiết kiệm rất nhiều công việc. Nó có thể điều khiển bố trí của nhiều trang web cùng một lúc.
Bảng định kiểu mở rộng (bên ngoài) được lưu trong tệp tin CSS.
Tại sao sử dụng CSS?
CSS được sử dụng để định nghĩa kiểu mẫu cho các trang web của bạn, bao gồm thiết kế, bố cục và các biến đổi khi hiển thị trên các thiết bị khác nhau và kích thước màn hình khác nhau.
CSS đã giải quyết được một vấn đề lớn
HTML không bao giờ có ý định bao gồm các thẻ dành cho định dạng một trang web.
HTML được tạo ra để mô tả nội dung của một trang web, như:
<h1>Đây là một tiêu đề</h1>
<p>Đây là một đoạn văn bản</p>
Khi các thẻ như <font>, và các thuộc tính về màu sắc đã được thêm vào HTML 3.2, nó bắt đầu một cơn ác mộng cho nhà phát triển web. Phát triển của các trang web lớn, ở đó các thông tin về phông chữ và màu sắc được thêm vào từng trang, đã trở thành một quá trình lâu dài và tốn kém.
Để giải quyết vấn đề này, tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) đã tạo CSS. CSS đã được tạo ra để xác định kiểu mẫu của tài liệu, chứ không phải nội dung của nó.
Trong HTML 4.0, và các phiên bản sau đó, tất cả các định dạng nên được đưa ra khỏi trang HTML, và được lưu trữ trong tệp tin CSS riêng biệt.
CSS tiết kiệm rất nhiều công việc!
Các định nghĩa về kiểu thường được lưu trong tệp tin CSS bên ngoài (tệp có đuôi mở rộng là .css).

Với một tệp tin định kiểu bên ngoài, bạn có thể thay đổi giao diện của toàn bộ trang web bằng cách chỉ cần thay đổi một tệp tin!

CodeLean.vn

Nguồn: w3school.org

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn