Bài đăng nổi bật


Tóm tắt đào tạo


Java là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến và có lịch sử khá lâu đời. Java là ngôn ngữ đa nền tảng, và có thể giúp bạn phát triển các ứng dụng từ web app, desktop cho tới mobile và hơn thế nữa. 
Khoá học này sẽ giúp bạn tìm hiểu các kiến thức mở rộng hơn trong Java, tạo nền tảng giúp bạn phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Các kiến thức cần để học


Để học được nội dung dưới đây bạn cần có các kiến thức về lập trình cơ bản với Java. Xem chi tiết tại phần hướng dẫn học java cơ bản
Cụ thể tóm lược một số kiến thức như sau:

  • Lập trình căn bản
  • Lớp và đối tượng

Nội dung

Lưu ý: Các bạn click vào chữ Hướng dẫn để chuyển tới bài viết liên quan tới chủ đề. 

Kế thừa, lớp trừu tượng và Interface
 Hướng dẫnKế thừa trong Java: Lớp cha và lớp con
 Hướng dẫnSử dụng từ khoá super
 Hướng dẫnGhi đè và nạp chồng
 Hướng dẫnĐa hình trong Java: Kế thừa và đa hình
 Hướng dẫnLớp trừu tượng
 Hướng dẫnInterface
 Hướng dẫnSự khác biệt giữa interface và lớp trừu tượng
 Hướng dẫnVí dụ đơn giản về kế thừa
 Hướng dẫnVí dụ về hệ hình học với kế thừa
 Hướng dẫnBài tập - Xây dựng lớp kế thừa
 Hướng dẫnBài tập - Thực thi lớp trừu tượng theo sơ đồ lớp cho trước
Collection và Genertic
 Hướng dẫnCollection là gì
 Hướng dẫninterface List
 Hướng dẫninterface Set
 Hướng dẫninterface Map
 Hướng dẫnLàm việc với HashMap
 Hướng dẫnLàm việc với LinkedList
 Hướng dẫnLàm việc với Stack
 Hướng dẫnLàm việc với Queue
 Hướng dẫninterface Tree
 Hướng dẫnGeneric
 Hướng dẫnBài tập tổng hợp
Input/Output
 Hướng dẫnKhái niệm về Stream
 Hướng dẫnGiới thiệu về gói java.io
 Hướng dẫnLớp File
 Hướng dẫnKhái niệm về Buffered
 Hướng dẫnKhái niệm về Serialization
 Hướng dẫnInterface Reader/Writer và các lớp kế thừa
 Hướng dẫnObjectInputStream và ObjectOutputStream
 Hướng dẫnFileInputStream và FileOutputStream
 Hướng dẫnInputStream và OutputStream
 Hướng dẫnBài tập
 Hướng dẫnBài tập
Đa luồng
 Hướng dẫnThread và Multi-threading
 Hướng dẫnCác trạng thái của Thread
 Hướng dẫnCác cách tạo Thread 
 Hướng dẫnCác phương thức của Thread
 Hướng dẫnDemon Thread
 Hướng dẫnSo sánh giữa Multi-threading và Multi-tasking
 Hướng dẫnThread Synchronization
 Hướng dẫnCơ chế wait-notify
 Hướng dẫnKhái niệm Deadlock
 Hướng dẫnBài tập
 Hướng dẫnBài tập tổng hợp
Regular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
 Hướng dẫnRegular Expression
Annotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
 Hướng dẫnAnnotation và Reflection API
Thiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
 Hướng dẫnThiết kế hướng đối tượng
Câu hỏi phỏng vấn Java
 Hướng dẫnCâu hỏi phỏng vấn Java 


CodeLean.vn
Nhóm trao đổi và thảo luận trên facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn