Bài đăng nổi bật


Tóm tắt đào tạo


Java là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến và có lịch sử khá lâu đời. Java là ngôn ngữ đa nền tảng, và có thể giúp bạn phát triển các ứng dụng từ web app, desktop cho tới mobile và hơn thế nữa. 
Khoá học này sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức cơ bản về Java, tạo nền tảng giúp bạn phát triển nghề nghiệp trong tương lai <3 

Bạn nên biết gì?


Hướng dẫn java miễn phí này được thiết kế cho người mới bắt đầu. 
Nên nếu bạn chưa biết gì về bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng hoàn toàn có thể yên tâm học. 

Giáo trình

Lưu ý: Các bạn click vào chữ Hướng dẫn để chuyển tới bài viết liên quan tới chủ đề. 

Những bước đầu tiên trong Java
 Hướng dẫnGiới thiệu về Nền tảng Java
 Hướng dẫnGiới thiệu về máy ảo Java (JVM)
 Hướng dẫnHướng dẫn tải xuống và cài đặt Java
 Hướng dẫnCách tải xuống và cài đặt Java trong Linux (Ubuntu)
 Hướng dẫnChương trình Java đầu tiên
Khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng (OOP)
 Hướng dẫnCái khái niệm trong OOP
 Hướng dẫnTrừu tượng dữ liệu trong OOP là gì?
 Hướng dẫnĐóng gói là gì?
Cấu trúc ngôn ngữ cơ bản Java
 Hướng dẫnBiến và kiểu dữ liệu nguyên thủy
 Hướng dẫnClass và Object trong Java
 Hướng dẫnMảng
 Hướng dẫnCách tạo mảng đối tượng trong Java
 Hướng dẫnCách sử dụng ArrayList trong Java
Làm việc với chuỗi trong Java
 Hướng dẫnChuỗi - Những thứ bạn phải biết!
 Hướng dẫnPhương thức length()
 Hướng dẫnPhương thức indexOf()
 Hướng dẫnPhương thức charAt()
 Hướng dẫnPhương thức compareTo()
 Hướng dẫnPhương thức contains()
 Hướng dẫnPhương thức endWith()
 Hướng dẫnPhương thức replace(), replaceFirst () và replaceAll()
 Hướng dẫnPhương thức toLowercase () và toUpperCase()
 Hướng dẫnCách dễ dàng để chuyển đổi một chuỗi thành số nguyên?
 Hướng dẫnLàm việc với HashMap trong Java
Chủ đề hiểu lầm nhất!
 Hướng dẫnĐối số dòng lệnh
 Hướng dẫnTừ khóa "this"
Quản lý bộ nhớ Java
 Hướng dẫnThu gom rác (Garbage Collection)
 Hướng dẫnBiến tĩnh
 Hướng dẫnStack và Heap
Lớp trừu tượng và Interface
 Hướng dẫnKế thừa trong Java OOP với ví dụ
 Hướng dẫnĐa hình trong Java OOP với ví dụ
 Hướng dẫnLớp trừu tượng
 Hướng dẫnInterface
 Hướng dẫnSo sánh Interface với Lớp trừu tượn: Sự khác biệt là gì?
Muộn còn hơn không
 Hướng dẫnPhương thức khởi tạo
 Hướng dẫnPackage
Xử lý ngoại lệ
 Hướng dẫnXử lý ngoại lệ với try-catch
 Hướng dẫnNgoại lệ do người dùng định nghĩa
 Hướng dẫnException Propagation
Điều kiện lặp
 Hướng dẫnThủ thuật thú vị với Vòng lặp - Sử dụng vòng lặp Foreach trong Java
 Hướng dẫnLệnh switch
Java nâng cao
 Hướng dẫnLàm thế nào toán học trở nên dễ dàng với Java
 Hướng dẫnCách tạo số ngẫu nhiên trong Java
 Hướng dẫnCách sử dụng lớp Date trong Java
 Hướng dẫnĐa luồng trong Java
 Hướng dẫnTạo giao diện người dùng đồ họa
 Hướng dẫnCách cắt chuỗi trong Java
 Hướng dẫnCách sử dụng Buffered Reader trong Java
 Hướng dẫnTìm hiểu Java Reflection API
 Hướng dẫnChương trình kiểm tra số nguyên tố
 Hướng dẫnChuyển đổi JSON sang XML sử dụng Gson và JAXB qua ví dụ
 Hướng dẫnChương trình in số nguyên tố từ 1 đến 100
 Hướng dẫnCách chuyển từ kiểu char sang String và ngược lại
 Hướng dẫnChương trình hiển thị số Fibonaci sử dụng vòng lặp
 Hướng dẫnChương trình Java để kiểm tra số Armstrong
 Hướng dẫnCách đảo ngược một chuỗi trong Java bằng cách sử dụng đệ quy
 Hướng dẫnChương trình kiểm tra số Palindrom 
 Hướng dẫnChương trình sắp xếp nổi bọt
 Hướng dẫnThuật toán sắp xếp chèn với ví dụ
 Hướng dẫnThuật toán sắp xếp lựa chọn với ví dụ
 Hướng dẫnCông cụ tốt nhất dành cho nhà phát triển Java
 Hướng dẫnHướng dẫn Groovy Script cho người mới bắt đầu
 Hướng dẫnHướng dẫn Java Spring: Tính năng, Lịch sử, Kiến trúc khung MVC
 Hướng dẫnHướng dẫn Apache ANT: Cài đặt, Cấu trúc dự án, Ví dụ xây dựng
 Hướng dẫnHướng dẫn của JasperReports: Cài đặt Studio, Ví dụ mẫu
 Hướng dẫnC ++ Vs JAVA: Sự khác biệt là gì?
 Hướng dẫnJava vs C # - 10 Sự khác biệt chính giữa Java và C #
 Hướng dẫnJava vs Scala: Sự khác biệt là gì?
 Kiểm tra100 câu hỏi và trả lời phỏng vấn Java hàng đầu


CodeLean.vn 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn