Bài đăng nổi bậtCó nhiều công cụ có sẵn để quản lý Java. Các phần mềm này giúp lập trình viên giảm bớt toàn bộ quá trình phát triển, kiểm thử và triển khai trong Java. Dưới đây là danh sách các công cụ hàng đầu với các tính năng và link tải xuống của chúng.

1) Eclipse


Khả năng phân tích mạnh mẽ Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp nguồn mở cho Java. Nó cung cấp các tính năng hiện đại, số lượng lớn các công cụ mô hình hóa, các công cụ kiểm tra java và các khung phát triển.
Liên kết tải xuống: http://www.eclipse.org/

2) IntelliJIntelliJ IDEA là một IDE đa mục đích tập trung vào phát triển Java. Nó cung cấp hỗ trợ nâng cao cho phát triển ứng dụng web, di động và lai.

3) NetBeans


NetBeans là IDE mã nguồn mở MIỄN PHÍ. Nó cho phép phát triển các ứng dụng máy tính để bàn, thiết bị di động và web.
Liên kết tải xuống: https://netbeans.org/doads/index.html

4) JUnit


JUnit là một công cụ kiểm thử đơn vị mã nguồn mở cho ngôn ngữ lập trình Java . Đây là công cụ quan trọng để phát triển và triển khai TDD (Test-Driven Development – Phát triển hướng kiểm thử).
Liên kết tải xuống: http://junit.org/junit4/

5) Maven Apache


Apache Maven là một Công cụ quản lý dự án phần mềm. Nó dựa trên khái niệm Mô hình đối tượng dự án (POM – Project Object Model).
Liên kết tải xuống: http://maven.apache.org/doad.cgi

6) JRat

JRat là Bộ công cụ phân tích thời gian chạy Java. Nó có thể giám sát việc thực hiện và đo lường hiệu suất của ứng dụng.

7) Trình dịch ngược Java


Java Decompiler là một công cụ Java miễn phí, tái tạo mã nguồn Java từ các tệp LỚP. Nó cho phép dịch ngược, các applet Java, các tệp JAR và ZIP để tạo mã nguồn Java chính xác.
Liên kết tải xuống: http://jd.benow.ca/

8) Gradle


Gradle là một công cụ Java tự động hóa dự án. Nó được xây dựng dựa trên các tính năng của Apache Ant và Apache Maven. Nó cũng đóng vai trò là công cụ xây dựng mặc định cho nền tảng Android.
Liên kết tải xuống: https://gradle.org/

9) Bộ phát triển Java

Bộ phát triển Java (JDK) là một công cụ để viết các ứng dụng và ứng dụng Java. JDK bao gồm Môi trường chạy thi hành Java, trình biên dịch Java và API Java .
Liên kết tải xuống: https://java.com/en/doad/faq/develop.xml


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn