Bài đăng nổi bật

 Ví dụ về toán tử biểu thức toán học trong C 

Kết quả chương trình 


Code demo 

Lưu ý: code này viết dài dòng để phân biệt kết quả và giá trị của từng biểu thức, để cho người mới học dễ hiểu ;) 

Sau các bạn code gọn hơn nhiều lần :D các bạn hiểu kết quả là okie :) 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn