Bài đăng nổi bật

 Bài này sẽ hướng dẫn ngắn gọn các bước để tạo ứng dụng dự báo thời tiết bằng HTML với AngularJS. 

Website sẽ đọc dữ liệu được trả về từ API, các bạn có thể dùng PostMan để test 

1. Vào trang Openweathermap để đăng ký tài khoản, lấy key để test https://openweathermap.org

2. Dùng PostMan test thử https://www.postman.com

3. Code AngularJS 

4. Code HTML 

Kết quả chạy 
Test API bằng PostMan 

http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=hanoi&appid=c5fa5112984ef1d54f8eb90a645bba36


Code JS và HTML 


Kết quả 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn