Bài đăng nổi bật

Ví dụ Filter trong LINQ

1. Tạo Solution 

Bạn tạo solution gồm 2 project và các file như hình 


2. Add Project References  

Tham chiếu từ dự án này qua dự án khác :) 
Bạn đọc bài viết này để biết cách tham chiếu nhau. 

3. Code Solution Model

Tạo Project để chứa model gồm 2 class Course và Student. 

4. Code Solution Business  

Tạo Project để chứa phần xử lý nghiệp vụ.  
5. Run 

Bạn chạy thử để xem kết quả


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn