Bài đăng nổi bật

 

JAVASCRIPT & JQUERY

Chapter 3: Functions, Methods & Objects

1. Download Tài nguyên HTML CSS có sẵn tại đây 

2. Code các file javascript tương ứng (ở dưới)

Theo các ví dụ từ 1-->14

3. Nghe giảng tại đâyNếu muốn CSS như hình thì bạn CHỈNH SỬA LINK tới file index.css tương ứng (tôi đã cung cấp index.css tại đây) 
Cấu trúc tới index.css trên máy tôi khác máy bạn :) 
DOWNLOAD CSS INDEX tại đây (css này tôi để chung cho toàn bộ chapter nên css nó ở ngoài folder c01 c02 và thuộc folder mẹ (chứa toàn bộ c01 c02 và css) 

1A Basic Functionbasic-function.htmlbasic-function.js
2Creating and Accessing Objects Using a Literalobject-literal.htmlobject-literal.js
3A Second Object Created Using a Literalobject-literal2.htmlobject-literal2.js
4Creating and Accessing Objects Using a Constructorobject-constructor.htmlobject-constructor.js
5Creating and Accessing Multiple Objectsmultiple-objects.htmlmultiple-objects.js
6Adding and removing propertiesadding-and-removing-properties.htmladding-and-removing-properties.js
7Using the Browser Object Modelwindow-object.htmlwindow-object.js
8Document Objectdocument-object.htmldocument-object.js
9Working With Stringsstring-object.htmlstring-object.js
10Working With Decimal Number & Math Objectsnumber-object.htmlnumber-object.js
11Math Object to Create Random Numbersmath-object.htmlmath-object.js
12Creating a Date Objectdate-object.htmldate-object.js
13Working With Dates & Timesdate-object-difference.htmldate-object-difference.js
14Exampleexample.htmlexample.js2Creating and Accessing Objects Using a Literalobject-literal.htmlobject-literal.js


3A Second Object Created Using a Literalobject-literal2.htmlobject-literal2.js


4Creating and Accessing Objects Using a Constructorobject-constructor.htmlobject-constructor.js


5Creating and Accessing Multiple Objectsmultiple-objects.htmlmultiple-objects.js


6Adding and removing propertiesadding-and-removing-properties.htmladding-and-removing-properties.js


7Using the Browser Object Modelwindow-object.htmlwindow-object.js


8Document Objectdocument-object.htmldocument-object.js

document-object.js
string-object.js10Working With Decimal Number & Math Objectsnumber-object.htmlnumber-object.js11Math Object to Create Random Numbersmath-object.htmlmath-object.js

math-object.js

14Exampleexample.htmlexample.js
ví dụ tổng hợp 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn