Bài đăng nổi bật

 PHP MySQL 
Hướng dẫn Upload ảnh từ client lên server 

VIDEO BÀI GIẢNG 

1. Xem bài tập tại đây 

Video trình bày yêu cầu của bài tập 

2. Xem video hướng dẫn tại đây

Video bài giảng hướng dẫn cách làm 

CODE THEO HƯỚNG DẪN

Từng bước từng bước code theo bài

1. Lấy tài tuyên tại đây 

CLICK HERE GET HTML CSS IMAGES .... 

2. Tạo cấu trúc thư mục như ảnh 

3. Tạo bảng 

4. Code file cấu hình 

5. Code phần upload ảnh từ client lên server 

6. Code phần gallery hiển thị ảnhSAU ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Lấy tài tuyên tại đây 

CLICK HERE GET HTML CSS IMAGES .... 


2. Tạo cấu trúc thư mục như ảnh 

Tạo các file .php tương ứng 3. Tạo bảng

Tạo cấu trúc bảng như bài, sau đó bạn tự INSERT dữ liệu phù hợp 


4. Code file cấu hình 


5. Code phần upload ảnh từ client lên server 

Xử lý phần upload ảnh lên server 
6. Code phần gallery hiển thị ảnh

Hiển thị ảnh đã upload lên website Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn