Bài đăng nổi bật

Add Project References trong C#

Trong C#, một Solutions có thể có nhiều dự án. Mỗi dự án Project sẽ có những chức năng khác nhau. Ví dụ trong hình là có 2 dự án. Dự án 1 là Project CMS.UI.Models chứa Model 

Dự án 2 là Project LinqFiltering chứa phần xử lý Model 

Dự án 2 Project LinqFiltering muốn gọi tới code là các Model được định nghĩa trong Project CMS.UI.Models. Khi đó, bạn sẽ cần THAM CHIẾU TỚI PROJECT KHÁC. 

Để làm được điều đó thì bạn thực hiện Add Project References theo các bước như sau: 

Chuột phải vào project gọi tham chiếu, trong trường hợp này là LinqFiltering

Sau đó, bạn chọn tới project mà mình muốn tham chiếu, trong trường hợp này là CMS.UI.Models

Bạn chọn SELECT để hoàn tất quá trình. Bây giờ, trong LinqFiltering bạn có thể using namespace ... để có thể gọi tới các class tương ứng trong đó. Ví dụ; using CMS.UI.Models;Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn