Bài đăng nổi bật

Laravel 9 là một kiệt tác với pha khởi đầu hết sức đơn giản và dễ dàng. Bạn có thể tạo dự án Laravel trên Docker bằng đúng 2 cái tách tay :D 

Note: Nếu bạn chưa biết cài Docker thế nào thì bạn tham khảo Phần đầu của bài viết "Cài đặt SQL trên máy MAC với Docker". Trong bài viết có hướng dẫn step by step cách cài Docker trên Mac. Cài xong thì bạn quay lại đây, đọc tiếp đoạn sau nha ;) 


Tách tay thứ 1 là vào terminal gõ lệnh

curl -s https://laravel.build/codelean-app | bash

Tách tay thứ 2 là vào terminal gõ lệnh 

cd codelean-app
 
./vendor/bin/sail up

Để tạo project Laravel 9 bạn chỉ cần 2 lệnh là xong ;) Còn dưới đây là hình ảnh minh họa Step by Step nha...


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn