Bài đăng nổi bật


Ngày xửa ngày xưa, SQL vốn chỉ chạy trên hệ điều hành Windows (trước 2017 ta phải cài đặt máy ảo Windows trên Mac thì mới dùng được SQL, hoặc bạn cài đặt song song hai hệ điều hành). Nhưng ngày nảy ngày nay, thì SQL cũng chạy trên Mac bon bon với Docker. Các bạn có thể cài đặt SQL trên máy Mac vỏn vẹn trong vài nốt nhạc :) Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với nốt nhạc đầu tiên nha :D 

1. Cài đặt và cấu hình Docker


Tải xuống và setup Docker ,

https://www.docker.com/products/docker-desktop/

Khởi chạy Docker và đi tới Tùy chọn> Nâng cao và tăng phân bổ bộ nhớ lên 4GB. (Có thể mặc định máy bạn sẽ là 8G rồi ;) )
  

2. Cài đặt thêm Rosetta cho MacBook M1 

Đối với chip Intel bạn bỏ qua bước 2

Đối với máy chip M1, các bạn phải cài thêm trình phiên dịch rosetta để có thể chạy các phần mềm của window:

Bấm tổ hợp phím command+space: Search Terminal, sau đó nhập câu lệnh sau để setup rosetta:

 softwareupdate --install-rosetta

3. Cài đặt Azure SQL

Mở terminal gõ lệnh sau: 

docker pull mcr.microsoft.com/azure-sql-edgeta

Sau đó tiếp tục với lệnh 

docker run --cap-add SYS_PTRACE 
-e 'ACCEPT_EULA=1' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=thidkcodelean' 
-p 1433:1433 --name azuresqledge-d mcr.microsoft.com/azure-sql-edge


docker run --cap-add SYS_PTRACE -e 'ACCEPT_EULA=1' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=thidkcodelean' -p 1433:1433 --name azuresqledge-d mcr.microsoft.com/azure-sql-edge

4. Cài đặt Azure Data Studio 

Download and install Azure Data Studio

Chọn bản cho Mac 
Sau khi cài đặt xong thì có Azure Data Studio như hình dưới 


5. Khởi động SQL Azure


1. Start Docker

2. Mở Docker>> Images >> chọn file mcr.microsoft.com/azure… >> run

check lại container 3.Mở Azure data studio>>New connection>> nhập thông tin kết nối như sau:


Server_name: localhost

User_name: sa
Password: thidkcodelean

Yeahhh và đây là kết quả chạy của chúng ta ;) 
Nốt nhạc cuối cùng đây rồi :D Chúng ta đã hoàn thành được việc cài đặt và chạy SQL trên Mac ;) kể cả Mac M1 :D 

6. Sample Database 

Để việc học tập SQL trở nên dễ dàng, bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu ví dụ của Microsoft. 

AdventureWorks sample databases

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=azuresqldb-current&tabs=ssms

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn