Bài đăng nổi bật

Tạo dự án .Net API Project sử dụng lệnh Command Line dotnet CL

Bước 1: ls list folder 

Mở Command Line, check lại danh sách folder hiện tại trong thư mục 
Viết lệnh ls để hiển thị danh sách các thành phần (gồm cả file và folder con) trong folder hiện tại 
Ví dụ trong hình viết lệnh ls 


Bước 2: mkdir Tạo thư mục mới 

Viết lệnh mkdir DatingApp để tạo folder mới trong folder hiện tại 
cd DatingApp di chuyển vào folder DatingApp 
ls để check lại các thành phần trong folder hiện tại (folder DatingApp) 
Bước 3: dotnet --info 

Viết lệnh dotnet để check Version hiện tại, và check thêm các tùy chọn khác như bằng -h Help, new -h 
ví dụ như các hình dưới đây 

dotnet --info 


dotnet -h dotnet new -h Bước 4: dotnet new sln Tạo solution mới 

Viết lệnh 
dotnet new sln 
check lại 
ls Bước 5: tạo project mới 

Viết lệnh 
dotnet new webapi -o API 

ls 
dotnet sln add API Bước 6:
Mở project trong VS Code 
Các bạn lưu ý cài thêm extension để code cho tiện :) . Bạn có thể Setup các extension tôi liệt kê dưới đây. 
C#, C# Extension, Material Icon Theme 
Nhớ enable chế độ Auto Save (File --> Auto Save), để tự động lưu thay đổi của file 


Ngoài ra, trong Solution thường có các folder tự động sinh khi tọa project, và về cơ bản chúng ta không cần tương tác với folder. Nên ta có thể lựa chọn hiển thị solution mà không cần folder đó. Để làm được điều đó ta vào Setting, rồi nhập từ khóa là exclude, và add thêm các foler ta không muốn hiển thị. 


Ví dụ như trong hình 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn