Bài đăng nổi bật

 1. Download tài nguyên ở đây 

HTML CSS images ... 

Cấu trúc sẽ như sau 

2. Code các file javascript tương ứng 

Cấu trúc foler 

Tự tạo file js có tên như ảnh. File html đã gắn sẵn link tới javascript tương ứng (bạn chỉ cần đặt đúng tên)
Ví dụ tổng hợp example.js 


Bài update variable mới update thêm 3. Nghe giảng để hiểu tại đây 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn