Bài đăng nổi bật

 Một ví dụ nhỏ về xử lý sự kiện trong JavaScript 

Output Bạn thử chọn No xem sao nha :D 

Còn đây là code step by step ;) note: Nếu nút No ko hoạt động thì bạn thay đơn vị 90 ==> '90px' , tương tự với các tham số khác ;) 

function love() {
if (flag == 1) {
ans_no.style.top = '90px';
ans_no.style.left = '500px';
flag = 2;
} else if (flag == 2) {
ans_no.style.top = '180px';
ans_no.style.left = '50px';
flag = 3;
} else if (flag == 3) {
ans_no.style.top = '235px';
ans_no.style.left = '360px';
flag = 1;
}
}

Và đây là giải thích 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn