Bài đăng nổi bật

Thuộc tính font-size PIXELS, PERCENTAGES, EM

Thuộc tính font-size cho phép bạn chỉ định kích thước cho nét chữ. Có một số cách để chỉ định kích thước của phông chữ. Phổ biến nhất là:

PIXELS

Pixel thường được sử dụng vì chúng cho phép các nhà thiết kế web kiểm soát rất chính xác lượng không gian mà văn bản của họ chiếm. Số pixel được theo sau bởi các chữ cái px.

PERCENTAGES

Kích thước mặc định của văn bản trong trình duyệt là 16px. Vì vậy, kích thước 75% sẽ tương đương với 12px và 200% sẽ là 32px.

Nếu bạn tạo một quy tắc để đặt tất cả văn bản bên trong phần tử <body> bằng 75% kích thước mặc định (để làm cho nó 12px) và sau đó chỉ định một quy tắc khác cho biết nội dung của một phần tử bên trong phần tử <body> phải là 75% kích thước, nó sẽ là 9px (75% kích thước phông chữ 12px).

EM

Một em tương đương với chiều rộng của một chữ m.

Chúng tôi sẽ xem xét các phép đo này chi tiết hơn ở trang tiếp theo.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn