Bài đăng nổi bật

Thuộc tính font-family cho phép bạn chỉ định kiểu chữ sẽ được sử dụng cho bất kỳ văn bản nào bên trong (các) phần tử mà quy tắc CSS áp dụng.

Giá trị của thuộc tính này là tên của kiểu chữ bạn muốn sử dụng.

Những người đang truy cập trang web của bạn cần kiểu chữ bạn đã chỉ định được cài đặt trên máy tính của họ để hiển thị.

Bạn có thể chỉ định danh sách các phông chữ được phân tách bằng dấu phẩy để, nếu người dùng chưa cài đặt kiểu chữ lựa chọn đầu tiên của bạn, trình duyệt có thể thử sử dụng một phông chữ thay thế từ danh sách.

Nó cũng phổ biến để kết thúc bằng một tên phông chữ chung cho loại phông chữ đó.

Nếu tên phông chữ được tạo thành từ nhiều hơn một từ, nó nên được đặt trong dấu ngoặc kép.

Các nhà thiết kế đề xuất các trang thường trông đẹp hơn nếu chúng sử dụng không quá ba kiểu chữ trên một trang.

Chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản mở rộng của HTML được hiển thị trên trang này cho tất cả các ví dụ trong chương này.
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn