Bài đăng nổi bật

 Luyện tập điều kiện và vòng lặp 
Bài 1: 

Viết chương trình nhập vào 2 số num1, num2. 

In ra các số chia hết cho 50 trong đoạn num1 tới num2. 


ví dụ: 

nhập vào num1 = 20, num2 = 200 

thì in ra 

50 100 150 200 


Bài 2: 

Viết chương trình “I love U” :) 

Chương trình sinh ra với mục đích tỏ tình :) 

sẽ in ra dòng chữ 

…. What’s your name?

nhập tên crush của bạn vào 

… rồi tạo vòng for đếm 100 ngày feeling 

kiểu hiển thị fall in love 01 … 


… sau 100 ngày ;) thì tỏ tình :D 

đoạn tỏ tình thì in dùng do while 

hỏi 

“Do you love me?”

vòng lặp sẽ dừng nếu câu trả lời là Y :D 

Còn không phải là Y thì hỏi mãi không thôi 


sau khi tỏ tình thành công thì in ra trái tim với tên người yêu :D 

tham khảo link đính kèm :D 

https://www.codelean.vn/2020/10/code-for-love.htmlBài 3: 

Viết phần mềm cho máy ATM :) nhà mình <3 

Chương trình có chức năng như sau: 

Đầu tiên, máy ATM sẽ in ra dòng chữ 

Welcome to Me bank ;) 

rồi bảo người dùng đưa thẻ vào (lúc này là nhập thông tin thẻ) 

… number card

… pin

sau khi nhập mã thẻ và mã Pin thì kiểm tra nếu mã pin và mã thẻ đúng 

(so sánh với hằng số nào đó mình muốn) 


Nếu đúng thì hiển thị menu chức năng

 1. Rút Tiền 
 2. Hiển thị số dư
 3. Chuyển khoản 
 4. Kết thúc 
Nếu sai mật khẩu thì 
- tạo biến đếm số lần sai
- nếu sai quá 3 lần thì khóa thẻ lên phường (ah nhầm ra ngân hàng nhà mình reset lại thẻ :) 

Chức năng rút tiền: 
Nếu sau khi đăng nhập okie, người dùng nhấn 1 để rút tiền
Cho phép người dùng nhập số tiền cần rút 
điều kiện: số tiền cần rút nhỏ hơn số dư tài khoản, nhỏ hơn 5 triệu, và là bội số của 50 nghìn ;) 
Rút xong thì trừ tiền vào tài khoản, hiển thị số dư còn lại trong tài khoản 

rồi hỏi bạn có muốn tiếp tục giao dịch khác không 
nếu có 
thì hiển thị menu 


  và HIỂN THỊ LẠI MENU 

  1. Rút Tiền 
  2. Hiển thị số dư
  3. Chuyển khoản 
  4. Kết thúc 

  Chức năng Hiển thị số dư
  Hiển thị số dư hiện có 
  rồi hỏi bạn có muốn tiếp tục giao dịch khác không 
  nếu có (y/Y) 
  thì hiển thị menu 
  1. Rút Tiền 
  2. Hiển thị số dư
  3. Chuyển khoản 
  4. Kết thúc 
  Chức năng Chuyển khoản
  - nhập số tài khoản chuyển tới
  - số tiền chuyển đi (nhỏ hơn số dư)
  - nhập nội dung chuyển khoản 
  kiểm tra số dư nhỏ hơn số tiền cần chuyển 
  thì thực hiện trừ tiền và 
  hiển thị lại thông tin giao dịch 
  đã chuyển tiền cho ... số tiền ... 
  số dư còn lại là .... 

  rồi hỏi bạn có muốn tiếp tục giao dịch khác không 
  nếu có (y/Y) 
  thì hiển thị menu 
  1. Rút Tiền 
  2. Hiển thị số dư
  3. Chuyển khoản 
  4. Kết thúc 

  Chức năng kết thúc chương trình 
  exit(0); 


  Post a Comment

  Mới hơn Cũ hơn