Bài đăng nổi bật

Mục tiêu

Tạo ứng dụng Spring Boot đơn giản với thymealeaf

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo project đặt tên: spring-boot-greeting: https://start.spring.ioBước 2: Mở project với IntellJ-Idea

Bước 3: Cấu trúc thư mục trong project như sau


CodeLean.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn