Bài đăng nổi bật

Mục đích

Tạo ứng dụng crud đơn giản sử dụng spring boot, jpa, mysql, thymeleaf

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo ứng dụng spring boot đặt tên: crud-products từ: https://start.spring.io

Bước 2: Mở project trên bằng IntellJ-Idea

Bước 3: Cấu trúc ứng dụng như sau


CodeLean.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn