Bài đăng nổi bật


Spring và các RESTful web services

REST là viết tắt của Representational State Transfer. Nó là một kiểu kiến ​​trúc có thể được sử dụng để thiết kế các dịch vụ web, có thể được sử dụng từ nhiều khách hàng khác nhau. Ý tưởng cốt lõi là, thay vì sử dụng các cơ chế phức tạp như CORBA, RPC hoặc SOAP để kết nối giữa các máy, HTTP đơn giản được sử dụng để thực hiện các cuộc gọi giữa chúng.
Các tài nguyên được xử lý bằng cách sử dụng một bộ động từ chung:
  • Để tạo tài nguyên: sử dụng HTTP POST
  • Để truy xuất tài nguyên: sử dụng HTTP GET
  • Để cập nhật tài nguyên: sử dụng HTTP PUT
  • Để xóa tài nguyên: sử dụng HTTP DELETE
Điều đó có nghĩa là, với tư cách là nhà phát triển dịch vụ REST, chúng ta nên tuân thủ các tiêu chí trên.
Các dịch vụ Web dựa trên REST thường trả về JSON hoặc XML dưới dạng phản hồi, mặc dù nó không chỉ giới hạn ở các loại này. Khách hàng có thể chỉ định (sử dụng HTTP) loại tài nguyên mà họ quan tâm và máy chủ có thể trả về tài nguyên, chỉ định loại nội dung của tài nguyên mà nó đang phục vụ.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn