Bài đăng nổi bật


1. Dịch vụ Web - Web services là gì?

Một web service là cách giao tiếp giữa hai hoặc nhiều ứng dụng được phát triển cho các nền tảng khác nhau. Các service này độc lập với các trình duyệt và hệ điều hành qua đó dễ dàng giao tiếp và nâng cao hiệu suất để phù hợp với nhiều người dùng. Service này có thể như một hàm, một bộ sưu tập các tiêu chuẩn hoặc các giao thức được triển khai trên server. Nó là một giao tiếp giữa một client và server hoặc thông tin liên lạc giữa hai thiết bị thông qua kết nối mạng.
Service được phát triển trong Java và được public lên Internet. Hiện nay service có thể được sử dụng bởi bất kỳ ứng dụng nào trên Java, và cả các ứng dụng .NET, Linux, Python. Giao tiếp này được thực hiện thông qua một tập hợp XML-based message qua giao thức HTTP.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn