Bài đăng nổi bật


Spring Data Repositories là gì?

Spring Data JPA cung cấp các tiện ích dành cho Java Persistence API (JPA), giúp cho việc phát triển các ứng dụng có sử dụng JPA trở nên dễ dàng hơn.
Spring Data JPA được phát hành với artifactId là "spring-data-jpa"
//https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.data/spring-data-jpa
compile group: 'org.springframework.data', name: 'spring-data-jpa', version: '1.11.12.RELEASE'
Mục đích của Spring Data repository là giúp giảm thiểu lượng code thông thường lặp đi lặp lại ở tầng truy xuất dữ liệu.


CodeLean.vn
Facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn