Bài đăng nổi bật


Bài toán

Tập đoàn ABC Group là một tập đoàn lớn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Số lượng nhân viên trong tập đoàn trên 10 ngàn. Để có chính sách khuyến khích nhân viên có thành tích tích cực cũng như chế tài đối với các nhân viên vi phạm kỷ luật, tạo môi trường làm việc công bằng trong tập đoàn, ABC Group đưa ra chính sách thưởng/phạt như sau:
 • Một điểm cộng cho nhân viên có thành tích tích cực
 • Một điểm trừ cho nhân viên vi phạm kỷ luật
 • Thành tích cuối năm của nhân viên = Tổng điểm tích cực của nhân viên – Tổng điểm vi phạm kỷ luật nhân viên. Nếu tổng điểm dương sẽ được thưởng, ngược lại sẽ bị phạt.
 • Thành tích cuối năm của mỗi phòng ban = Tổng điểm tích cực của các nhân viên trong phòng – Tổng điểm vi phạm kỷ luật của các nhân viên trong phòng. Nếu tổng điểm dương thì phòng sẽ được thưởng, ngược lại sẽ bị phạt.

Công việc đó đang mang lại nhiều tích cực cho tập đoàn khiến tất cả các nhân viên ai cũng muốn phấn đấu.Tuy nhiên việc theo giỏi, cập nhật số liệu gặp nhiều khó khăn với 2 lý do sau:
1. Sử dụng file excel rất dễ sai sót và không an toàn
2. Tập hợp dữ liệu từ nhiều chi nhánh khác nhau
Vì lý do nêu trên nên ABC Group muốn mời bạn xây dựng một website giúp họ đạt được hiệu quả trong quản lý thành tích nhân viên theo các yêu cầu sau:

Quản lý phòng ban

Cho phép thêm, sửa, xóa, xem.
Thông tin mỗi phòng ban gồm:
 • Mã phòng ban
 • Tên phòng ban

Quản lý nhân viên

Cho phép thêm, sửa, xóa, xem, tìm kiếm.
Thông tin nhân viên bao gồm:
 • Mã nhân viên
 • Họ và tên
 • Giới tính
 • Hình ảnh
 • Ngày sinh
 • Lương
 • Cấp độ: là một số nguyên. Thấp nhất là 1 và cao nhất là 10
 • Email
 • Điện thoại
 • Ghi chú

Ghi nhận thành tích và kỷ luật

Thông tin thành tích kỷ luật gồm
 • Nhân viên
 • Loại: 1 là thành tích, 0 là kỷ luật
 • Lý do
 • Ngày ghi nhận


Tổng hợp thành tích và kỷ luật theo nhân viên và theo phòng ban

Tổng hợp thành tích cá nhân
Nhân viên
Tổng thành tích
Tổng kỷ luật
Điểm thưởng
Tổng hợp thành tích của phòng
Phòng ban
Tổng thành tích
Tổng kỷ luật
Điểm thưởng

Để biểu dương tinh thần làm việc một cách tức thời, trên trang chủ cần được hiển thị ít nhất 10 gương mặt có thành tích cao nhất. Thông tin cần được hiển thị mỗi nhân viên gồm tên, hình ảnh và tên phòng ban.
Ngoài ra hệ thống cần phải được bảo mật bằng cách đăng nhập mới được sử dụng
Nhân viên trong công ty đến từ nhiều nước khác nhau nêu yêu cầu bạn cung cấp giao diện đa ngôn ngữ (Việt/Anh)

Yêu cầu 

1. Phân tích các chức năng cần thực hiện
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu
3. Thiết kế giao diện theo các chức năng đã phân tích
4. Cài đặt các chức năng đã phân tích. Gợi ý:
 • Chức năng đăng nhập/đăng xuất 
 • Chức năng quản lý tài khoản
 • Chức năng quản lý nhân viên
 • Chức năng quản lý phòng ban
 • Chức năng ghi nhận thành tích và kỷ luật
 • Chức năng tổng hợp thành tích
 • Trang chủ chứa các gương mặt có thành tích xuất sắc

5. Các kỹ thuật sử dụng
 • Spring MVC
 • Thymeleaf
 • Spring JPA
 • I18N
 • Validation
 • Spring Security


CodeLean.vn
Facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn