Bài đăng nổi bật

Formatter là gì

Formatter cũng hoạt động giống như converter, tức là chuyển đổi một kiểu dữ liệu sang kiểu dữ liệu khác. Tuy nhiên, kiểu dữ liệu nguồn của Formatter là String, trong khi đó converter có thể làm việc với bất cứ kiểu dữ liệu nguồn nào.
Formatter phù hợp hơn với tầng web (web-tier), còn converter thì có thể sử dụng ở bất cứ tầng nào.
Trong trường hợp muốn chuyển đổi dữ liệu nhập vào từ một trường input trong form trong một ứng dụng Spring MVC, chúng ta nên lựa chọn formatter hơn là converter.

CodeLean.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn