Bài đăng nổi bật

Phương thức GET
 • Yêu cầu có thể được lưu trữ (cached)
 • Giữ lại trong lịch sử duyệt Web của trình duyệt
 • Có thể được đánh dấu ghi nhớ lại (bookmarked)
 • Không được dùng để làm việc với những dữ liệu nhạy cảm
 • Có giới hạn về độ dài
 • Nên được sử dụng để nhận dữ liệu

Phương thức POST
 • Yêu cầu sẽ không bao giờ được lưu trữ (cached)
 • Không lưu trữ lại trong lịch sử trình duyệt Web
 • Không thể đánh dấu ghi nhớ lại (bookmarked)
 • Không bị giới hạn với độ dài của dữ liệu

Lưu ý:
 • Phương thức GET thì được dùng nhiều để nhận dữ liệu, ít được sử dụng để gửi các dữ liệu nhạy cảm, và có nhiều giới hạn về độ dài cũng như kiểu dữ liệu.
 • Phương thức POST thì hay được sử dụng để có thể gửi các dữ liệu nhạy cảm, và không có giới hạn độ dài hay các kiểu dữ liệu.Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn