Bài đăng nổi bật

Mô tả

Xây dựng ứng dụng máy tính cá nhân thực hiện 2 phép tính cộng và trừ để minh hoạ việc lựa chọn action bằng cách sử dụng các tham số.
Controller chứa action calculate.jsp với 3 cách gọi khác nhau:
  • GET: calculate.jsp - Không tham số
  • POST: calculate.jsp?add - Tham số là "add"
  • POST: calculate.jsp?sub - Tham số là "sub"
Với giao diện trên, khi người dùng click vào nút + hoặc - thì action caculate cùng với tham số add hoặc sub tương ứng với nút được click.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn