Bài đăng nổi bật


Class ModelAndView có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo ra các hồi đáp (response). Các thể hiện của ModelAndView giúp dễ dàng tạo liên kết giữa data model và view. Trong đó data model là đối tượng chứa dữ liệu để hiển thị lên view.
Dòng lệnh dưới đây là cú pháp tạo một liên kết dữ liệu giữa model và view.
new ModelAndView(logical_name_of_view, logical_name_of_model_data, actual_value_of_model_data);
Trong đó:
      - logical_name_of_view: tên của view chúng ta muốn hiển thị dữ liệu.
      - logical_name_of_model_data: tên của đối tượng chứa dữ liệu.
      - actual_value_of_model_data: đối tượng chứa dữ liệu.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn