Bài đăng nổi bật

Lớp ModelMap

Class ModelMap là lớp con của LinkedHashMap được sử dụng trong việc xây dựng data model bằng sử dụng kiểu dữ liệu cặp gồm key và value. ModelMap sử dụng phương thức addAttribute() để tạo liên kết giữa model và tên logic trong model. Thuộc tính đặt trong ModelMap có thể sử dụng để hiển thị dữ liệu dạng form trong sự kiện submit form.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn