Bài đăng nổi bật

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo ứng dụng Spring sử dụng Spring VC 5. JSP sẽ được sử dụng như là một view cho bộ ứng dụng.
Công cụ và công nghệ sử dụng tạo ứng dụng
 • Spring WebMVC 4.3.18 RELEASE
 • Tomcat 8.5
 • 8.5
 • JDK 13
 • IntellJ-Idea 9

Loạt video hướng dẫn Spring Framework 

Cấu trúc ứng dụng
Mô tả ứng dụng
Ứng dụng đầu tiên về Spring MVC hiển thị dòng chưa Hello Spring MVC
Các bước thực hiện
Bước 1: Tạo project mới đặt tên là spring-greeting
Mở IntellJ chọn new project. Chọn mục Spring với các tùy chọn 
 • Spring MVC
 • Web Application
 • Application Server

Chọn next. Đặt tên cho project là spring-greeting.
Click vào finish.
Bước 2: Cấu trúc project Spring MVC 
 • Thư mục src: Chứa file java, các controller sẽ được đặt tại đây.
 • Thư mục web
  • views: Chứa các file xử lý phần view, cụ thể trong trường hợp này là các file jsp
  • Các file cấu hình
  • applicationContext.xml
  • dispatcher-servlet.xml
  • web.xml
 • Extenal Libraries
  • Gồm các thư viện mở rộng được sử dụng trong ứng dụng
  • Tomcat
  • jdk 13
 • lib 
  • Chứa thư viện sử dụng trong quá trình xây dựng ứng dụng như spring mvc, spring boot, v.v.

Bước 3: Cấu hình file web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
        version="3.1">
   <context-param>
       <param-name>contextConfigLocation</param-name>
       <param-value>/WEB-INF/applicationContext.xml</param-value>
   </context-param>
   <listener>
       <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
   </listener>
   <servlet>
       <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
       <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
       <load-on-startup>1</load-on-startup>
   </servlet>
   <servlet-mapping>
       <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
       <url-pattern>/</url-pattern>
   </servlet-mapping>
</web-app>

Bước 4: Cấu hình file dispatcher-servlet.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
      xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
      xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
       http://www.springframework.org/schema/context
       http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
       http://www.springframework.org/schema/mvc
       http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd">
   <context:component-scan base-package="codelean.controllers"/>
   <mvc:annotation-driven/>
   <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
       <property name="prefix" value="/WEB-INF/views/"/>
       <property name="suffix" value=".jsp"/>
   </bean>
</beans>

Bước 5: Tạo file GreetingController trong thư mục controllers
package controllers;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
@Controller
public class GreetingController {
   @GetMapping("/greeting")
   public String greeting(){
       return "index";
   }
}

Bước 6: Tạo thư mục views trong WEB-INF, tạo file index.jsp
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
   <title>Greeting</title>
</head>
<body>
   <h1>Hello Spring MVC</h1>
</body>
</html>

Bước 7: Cấu hình Artifacts để chạy ứng dụng
Vào File => Project Structure
Hộp thoại được hiển thị
Chọn Artifacts => Click vào + => Chọn Web Appication: Exploded => Chọn From Modules…

Hộp thoại được hiển thị
Click OK
Bước 8: Cấu hình server
Chọn Add Configuration, hộp thoại sẽ được hiển thị như sau:
Click dấu + => Chọn Tomcat Server => Local
Hộp thoại hiển thị
Nhập tên server là: Tomcat Local. Click Fix
Chọn spring-greeting2:war explored và click vào OK
Bước 9: Chạy ứng dụng
Click vào Run Tomcat Local
Sau khi server chạy xong. Vào trình duyệt và gõ vào đường dẫn:

Xem mã nguồn tại đây: https://github.com/CodeLean-VN/spring-greeting

Thảo luận những vấn đề chưa hiểu và chưa làm được tại: Codelean community 

1 Nhận xét

 1. seri rất hay nhưng hình ảnh trong bài ko hiển thị lên web nên ko xem dc ạ, a chị xem lại thử xemm sao, thanks

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn