Bài đăng nổi bật

Trong phần này hướng dẫn các bạn cài đặt công cụ và môi trường để tạo ứng dụng Spring.

1. Cài đặt JDK từ phiên bản 1.8 trở lên

Tải phiên bản phù hợp với máy.

2. Cài Tomcat

  • Apache Tomcat®  là một phần mềm mã nguồn mở thực hiện cài đặt công nghệ Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Languate và Java WebSocket.
  • Tomcat là một bộ chứa web (Web container) hay chính xác hơn là một bộ chứa Servlet/JSP và không được xem là một máy chủ web thực thụ. Trình kết nối mà tomcat sử dụng cho phép nó hoạt động như một máy chủ độc lập.
  • Tomcat có thể xem như là một ứng dụng máy chủ gọn nhẹ, thường dùng để deploy các ứng dụng Java Web. Nó được phát triển bởi Apache và hoàn toàn miễn phí.
Link download: https://tomcat.apache.org/download-80.cgi


Ngoài Tomcat, có thể sử dụng các server khác như: Glassfish, v.v

3. Cài đặt IntellJ

Tải phiên bản IntellJ phù hợp với hệ điều hành
Link download: https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=mac
Ngoài IntellJ bạn có thể sử dụng các IDE khác như Eclipse, v.v.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn