Bài đăng nổi bật

Object Oriented Analysis & Design Tutorial 

Hướng dẫn phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu những điều cơ bản về phân tích và thiết kế hướng đối tượng cùng với các thuật ngữ liên quan.

Ai cần đọc

Hướng dẫn này đã được thiết kế để giúp người mới bắt đầu. Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ thấy mình ở một mức độ chuyên môn vừa phải từ nơi bạn có thể đưa mình đến cấp độ tiếp theo.

Điều kiện là gì

Trước khi bạn bắt đầu tiến hành với hướng dẫn này, giả định rằng bạn có hiểu biết cơ bản về lập trình máy tính và các mô hình lập trình liên quan.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn