Bài đăng nổi bật

Tạo dự án Laravel 9 trên Docker


Chúng tôi muốn bắt đầu với Laravel dễ dàng nhất có thể, bất kể hệ điều hành ưa thích của bạn là gì. Vì vậy, có nhiều tùy chọn để phát triển và chạy một dự án Laravel trên máy cục bộ của bạn. Mặc dù bạn có thể muốn khám phá các tùy chọn này sau đó, nhưng Laravel cung cấp Sail , một giải pháp tích hợp để chạy dự án Laravel của bạn bằng Docker.Docker là một công cụ để chạy các ứng dụng và dịch vụ trong các "vùng chứa" nhỏ, nhẹ, không can thiệp vào cấu hình hoặc phần mềm đã cài đặt trên máy cục bộ của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không phải lo lắng về việc cấu hình hoặc thiết lập các công cụ phát triển phức tạp như máy chủ web và cơ sở dữ liệu trên máy cục bộ của mình. Để bắt đầu, bạn chỉ cần cài đặt Docker Desktop .

Laravel Sail là một giao diện dòng lệnh nhẹ để tương tác với cấu hình Docker mặc định của Laravel. Sail cung cấp một điểm khởi đầu tuyệt vời để xây dựng một ứng dụng Laravel bằng PHP, MySQL và Redis mà không yêu cầu kinh nghiệm Docker trước đó.

Đã là chuyên gia Docker? Đừng lo! Mọi thứ về Sail có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng docker-compose.ymltệp đi kèm với Laravel.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn